چاپ

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دکتر محمود پور یوسف

سوابق اجرایی و فرهنگی:
  1- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از تاریخ20/07/89 تا تاریخ 18/09/91
  2- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ18/09/91 تا تاریخ 14/11/93 بمدت دوسال و دو ماه
  3- مسئول کمیته پژوهش و فناوری منطقه 2 از تاریخ 25/04/92 تا تاریخ 19/03/93
  4- رئیس کمیته پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی از تاریخ 19/03/93 تا تاریخ 18/06/93
  5- دبیر شورای راهبردی پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی از تاریخ 20/10/93 تا اتمام زمان ستاد هماهنگی استانی
  6- عضو کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان آذربایجان غربی از تاریخ 10/02/93 تا تاریخ 14/11/93
  7- عضو کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان آذربایجان غربی از تاریخ 26/10/92 تا تاریخ 14/11/93
 8- عضو کمیته طرح  برنامه و بودجه منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 14/08/92 تا تاریخ 14/08/93
 9- مسئول کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 08/08/92 تا تاریخ 08/08/9
 10- نایب رئیس کمیته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 02/06/93 تا تاریخ 14/11/93
 11- عضو کمیته راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 10/02/93 تا تاریخ 14/11/93
 12- رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 14/12/92 تا تاریخ 14/11/93
 13-دبیر کمیته اجرائی کرسی­های نقد، مناظره و نظریه پردازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از تاریخ07/05/89 تا تاریخ 18/10/91
 14-رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از تاریخ 12/12/89 تا تاریخ 18/09/91
 15- عضو کمیته پژوهش و توسعه ICT استان آذربایجان­غربی (به­عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­غربی)
 16- رئیس کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد به مدت یکسال
 17- عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از تاریخ 20/08/88 تا ادامه دارد
 18- عضو ایجاد و نظارت بر شرکت­های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ30/10/92 تاریخ 14/11/93
   19- نماینده منطقه 2 (استان آذربایجان­غربی) در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی در همکاری­های علمی با دانشگاه از تاریخ 26/04/92 تا تاریخ 14/11/93
   20- عضو هیأت فنی ایجاد مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان آذربایجان غربی21/8/93 به مدت یک­سال
   21- رئیس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
   22- عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
   23- مسئول تجهیز آزمایشگاه زراعت و اصلاح نباتات و فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
   24- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
   25- عضو کمیته رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
    26- مسئول راه اندازی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
    27- رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

    28- نماینده رییس واحد در کمیته انظباطی کارکنان واحد ارومیه
    29- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
    30-  عضو ستاد توسعه فرهنگی اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
  31- عضو کمیته عفاف و حجاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
  32- عضو کمیته شهروند مسئول دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
  33- مسئول هسته فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
     34- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
     35- عضو شورای انتشارات استان آذربایجان­غربی از سال 1395 بمدت دو سال
     36- مدیر گروه زیست­شناسی مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از سال 1395 تا سال 1396
     37- رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از سال 1396

    
سوابق تحصیلی و آموزشی:
- رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
- رشته زراعت در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
- رشته زراعت، گرایش اکولوژی کشاورزی در مقطع دکترای تخصصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
-  بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از سال 1377- 1375
- عضو هیات علمی تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از سال 1377
عضو هیات علمی مامور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 18/9/1391 تا تاریخ 31/5/1395
ارتقاء به دانشیاری از تاریخ 14/5/1394
انتقال دائم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 1/6/1395
کسب رتبه اول در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دانشجوی برگزیده و نمونه واحد علوم تحقیقات تهران
- سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، میاندوآب، ارومیه و مرکز آموزش کشاورزی، جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی

    سوابق پژوهشی و تحقیقاتی:

 - پژوهشگر  برگزیده استان آذربایجان غربی در جشنواره فرهیختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 92
        - پژوهشگر  برگزیده استان آذربایجان غربی در جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی سال 92


        - پژوهشگر  برگزیده استان آذربایجان غربی در هفته پژوهش سال 92