ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

دکتر محمود پور یوسف

سوابق اجرایی و فرهنگی:
  1- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از تاریخ20/07/89 تا تاریخ 18/09/91
  2- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ18/09/91 تا تاریخ 14/11/93 بمدت دوسال و دو ماه
  3- مسئول کمیته پژوهش و فناوری منطقه 2 از تاریخ 25/04/92 تا تاریخ 19/03/93
  4- رئیس کمیته پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی از تاریخ 19/03/93 تا تاریخ 18/06/93
  5- دبیر شورای راهبردی پژوهش و فناوری استان آذربایجان غربی از تاریخ 20/10/93 تا اتمام زمان ستاد هماهنگی استانی
  6- عضو کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان آذربایجان غربی از تاریخ 10/02/93 تا تاریخ 14/11/93
  7- عضو کمیته جذب استعدادهای درخشان و نخبگان استان آذربایجان غربی از تاریخ 26/10/92 تا تاریخ 14/11/93
 8- عضو کمیته طرح  برنامه و بودجه منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ 14/08/92 تا تاریخ 14/08/93
 9- مسئول کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 08/08/92 تا تاریخ 08/08/9
 10- نایب رئیس کمیته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 02/06/93 تا تاریخ 14/11/93
 11- عضو کمیته راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 10/02/93 تا تاریخ 14/11/93
 12- رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 14/12/92 تا تاریخ 14/11/93
 13-دبیر کمیته اجرائی کرسی­های نقد، مناظره و نظریه پردازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از تاریخ07/05/89 تا تاریخ 18/10/91
 14-رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از تاریخ 12/12/89 تا تاریخ 18/09/91
 15- عضو کمیته پژوهش و توسعه ICT استان آذربایجان­غربی (به­عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان­غربی)
 16- رئیس کمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد به مدت یکسال
 17- عضو اصلی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از تاریخ 20/08/88 تا ادامه دارد
 18- عضو ایجاد و نظارت بر شرکت­های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ30/10/92 تاریخ 14/11/93
   19- نماینده منطقه 2 (استان آذربایجان­غربی) در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی در همکاری­های علمی با دانشگاه از تاریخ 26/04/92 تا تاریخ 14/11/93
   20- عضو هیأت فنی ایجاد مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی استان آذربایجان غربی21/8/93 به مدت یک­سال
   21- رئیس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
   22- عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
   23- مسئول تجهیز آزمایشگاه زراعت و اصلاح نباتات و فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
   24- مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
   25- عضو کمیته رفاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
    26- مسئول راه اندازی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
    27- رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

    28- نماینده رییس واحد در کمیته انظباطی کارکنان واحد ارومیه
    29- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
    30-  عضو ستاد توسعه فرهنگی اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
  31- عضو کمیته عفاف و حجاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
  32- عضو کمیته شهروند مسئول دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
  33- مسئول هسته فرهنگی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
     34- عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
     35- عضو شورای انتشارات استان آذربایجان­غربی از سال 1395 بمدت دو سال
     36- مدیر گروه زیست­شناسی مقطع ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از سال 1395 تا سال 1396
     37- رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از سال 1396

    
سوابق تحصیلی و آموزشی:
- رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
- رشته زراعت در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
- رشته زراعت، گرایش اکولوژی کشاورزی در مقطع دکترای تخصصی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
-  بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از سال 1377- 1375
- عضو هیات علمی تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد از سال 1377
عضو هیات علمی مامور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 18/9/1391 تا تاریخ 31/5/1395
ارتقاء به دانشیاری از تاریخ 14/5/1394
انتقال دائم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه از تاریخ 1/6/1395
کسب رتبه اول در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
دانشجوی برگزیده و نمونه واحد علوم تحقیقات تهران
- سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، میاندوآب، ارومیه و مرکز آموزش کشاورزی، جهاد کشاورزی آذربایجان­غربی

    سوابق پژوهشی و تحقیقاتی:

 • پژوهشگر نمونه با کسب رتبه­های اول، دوم و سوم در سه سال متوالی 88 ، 89  و 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
 • پژوهشگر نمونه با کسب رتبه­های اول در سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

 - پژوهشگر  برگزیده استان آذربایجان غربی در جشنواره فرهیختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 92
        - پژوهشگر  برگزیده استان آذربایجان غربی در جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی سال 92


        - پژوهشگر  برگزیده استان آذربایجان غربی در هفته پژوهش سال 92

 • داور مجلات متعدد علمی – پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی
 • دو طرح پژوهشی درون دانشگاهی خاتمه یافته
 • همکار سه طرح پژوهشی درون دانشگاهی خاتمه یافته
 • یک طرح پژوهشی درون دانشگاهی در حال اجرا
 • یک طرح پژوهشی برون دانشگاهی در حال اجرا و در حال عقد قرارداد دو طرح برون دانشگاهی دیگر
 • در حال ترجمه کتاب تخصصی مربوط به آنالیز داده­ها در اکولوژی پوشش گیاهی
 • راهنمایی و مشاوره بیش از 95 پایان نامه­های دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشگاه­ آزاد اسلامی واحد مهاباد، تبریز و یاسوج
 • راهنمایی و مدیریت بیش از 80  سمینار، پروژه، کارآموزی و کارورزی دانشجویی
 • چاپ مقاله در کنفرانس­های بین­المللی­كوردوبای اسپانیا  و  ونیز ایتالیا و دهلی­نو هندوستان و لیسبون کشور پرتغال (در سال 1395)
 • چاپ20 مقاله ISI  و پذیرش یک مقاله  ISI
 • چاپ 5 مقاله علمی- پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پذیرش 3 مقاله علمی – پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • چاپ  مقاله علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
 • چاپ یک مقاله علمی- ترویجی
 • چاپ 98 مقاله در کنفرانس­ها و همایش­های ملی و منطقه­ای داخل کشور

آخرین مطالب

cache/resized/5724d94ed3868ed1b65af615eb9a27aa.jpg
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه اعلام کرد؛
cache/resized/032aa73bbf39ee784213278d2c03f46e.jpg
این روز ها که شیوع کرونا به اولین مسئله‌ی ما
cache/resized/30f4f70ffc280db078d31861dbbfc779.jpg
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد
cache/resized/d3d7fbd81930ea900157995d224a4e31.jpg
از واحد ها و هسته های فناور مستقر فعال در این
cache/resized/339fce1989baa720a217e83cd80202f4.jpg
توسعه اقتصادی هر کشوری ناشی از هدف گذاری درست و
cache/resized/bb53d3319d07725bab730060a0f92217.jpg
به همت ریاست دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری و
cache/resized/67e4fd0d7e585dcaa504d79239719d74.jpg
مقررات مربوط به استقرار در طول دوره رشد در مرکز
cache/resized/5e052cbdbd9136d1a5a6a0489e51d383.jpg
دورهـ‏ای است حداکثـر 6 ماهه، که در آن به
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family